Las XVIII Jornadas de Cultura Clásica se trasladan a Galicia: se celebrarán en Lugo entre 5 y el 7 de abril de 2024

“πρὸς δὲ τῇ ἀηθείᾳ τῇ τοιαύτῃ πολλὰ καὶ ἑώραται καὶ μεμύθευται περὶ πάντων κοινῇ τῶν Ἰβηρικῶν ἐθνῶν, διαφερόντως δὲ τῶν προσβόρρων, οὐ μόνον τὰ πρὸς ἀνδρείαν ἀλλὰ καὶ τὰ πρὸς ὠμότητα καὶ ἀπόνοιαν θηριώδη. καὶ γὰρ τέκνα μητέρες [p. 224] ἔκτειναν πρὶν ἁλῶναι κατὰ τὸν πόλεμον τὸν ἐν Καντάβροις, καὶ παιδίον δὲ δεδεμένων αἰχμαλώτων τῶν γονέων καὶ ἀδελφῶν ἔκτεινε πάντας κελεύσαντος τοῦ πατρὸς σιδήρου κυριεῦσαν, γυνὴ δὲ τοὺς συναλόντας. κληθεὶς δέ τις εἰς μεθυσκομένους ἔβαλεν αὑτὸν εἰς πυράν. κοινὰ δὲ καὶ ταῦτα πρὸς τὰ Κελτικὰ ἔθνη καὶ τὰ Θρᾴκια καὶ Σκυθικά, κοινὰ δὲ καὶ τὰ πρὸς ἀνδρείαν τήν τε τῶν ἀνδρῶν καὶ τὴν τῶν γυναικῶν. γεωργοῦσιν αὗται τεκοῦσαί τε διακονοῦσι τοῖς ἀνδράσιν ἐκείνους ἀνθ᾽ ἑαυτῶν κατακλίνασαι: ἔν τε τοῖς ἔργοις πολλάκις αὐταὶ καὶ λούουσι καὶ σπαργανοῦσιν ἀποκλίνασαι πρός τι ῥεῖθρον.”

Estrabón, III. 4. 17

“Xunta estes estraños costumes, víronse e narráronse moitos outros encol de tódolos pobos ibéricos en xeral, pero, sobre todo, dos septentrionais, non só sobre a súa valentía senón tamén sobre a sua fera dureza. Así, unhas nais, mataron aos seus fillos antes de que caeran prisioneiros, nas guerras cántabras, e un neno, por orde de seu pai, matou a este e aos seus irmáns que estaban prisioneiros cun ferro que collera e unha muller matou aos demais prisioneiros; e un (deles) chamado onda uns (soldados) borrachos lanzouse a unha fogueira. Estas características son común aos pobos Célticos, Tracios e Escíticos; son comúns tamén a valentía tanto dos homes coma das mulleres. Estas traballan o campo e ao pariren déixanlle o sitio aos homes poñéndose eles na cama en vez delas. Moitas veces paren nas labouras e lavan e faixan o pequeno inclinándose sobre un regato”

Traducción extraída de:

Romero Masía, Ana María e Pose Mesura, Xosé Manuel (1988). Galicia nos textos clásicos. Edicións do Padroado do Museu Arqueolóxico Provincial da Coruña

Las ponencias del viernes y del sábado, así como la representación teatral de la noche del sábado, tendrán lugar en la Delegación Territorial de la Xunta de Galicia en Lugo y los talleres se realizarán en el IES Nosa Señora dos Ollos Grandes 

Organizadas por la Asociación Cultura Clásica, las XVIII JORNADAS DE CULTURA CLÁSICA cuentan con el patrocinio de la Xunta de Galicia y Cultura Clásica ediciones, así como la colaboración de la SEEC Galicia, del Concello de Lugo, del IES Nosa Señora dos Ollos Grandes, del club de esgrima Falcata HEMA, del Circulus Latinus Gallaicus, de la asociación histórico-cultural Gallaecia Viva, de la Associação Clenardus, de la Facultade de Filoloxía de la Universidad de Santiago de Compostela y de la compañía de teatro Noite Bohemia.

Tras la inauguración de las Jornadas, el programa se iniciará con la intervención del arqueólogo municipal, Enrique González, que nos hablará de los descubrimientos arqueológicos más recientes de la ciudad de Lugo. A continuación, la escritora Antía Fernández nos hablará de la Grecia de antaño y la de hoy extrayendo experiencias de su libro “Parias, kellys, rebeldes. Mi periplo por una Grecia cansada”. La tarde continuará de la mano de Miguel Giadás, que nos presentará los trabajos realizados por la Universidad de Santiago alrededor del legado clásico en Galicia. Para terminar la jornada del viernes, Fernando Lillo y Falcata HEMA nos traerán algunas cartas de soldados romanos y una escenificación de técnicas de combate.

La sesión del sábado se inicia en griego con Ευγενία Μανωλίδου, compositora clásica, directora de orquesta, presentadora e investigadora sobre nuevas metodologías de enseñanza del griego antiguo. Seguidamente, la escritora Patricia González Gutiérrez, autora de los libros Soror. Mujeres en Roma y Cunnus: sexo y poder en Roma nos hablará de sexualidad y política en la antigua Roma. Tras la pausa intervendrá Luke Amadeus Ranieri, más conocido como Scorpio Martianus, que nos dará claves para el aprendizaje del latín y del griego de forma autodidacta. A continuación, Mario Díaz Ávila y Antonio González Amador presentarán el libro Ζωὴ τῆς Ἑλλάδος, Antología griega, publicado por la editorial Cultura Clásica. La asociación de esgrima histórica Falcata HEMA será la encargada de cerrar las ponencias, en este caso para explicarnos qué son las HEMA (Historical European Martial Arts).

El sábado por la tarde, como en ediciones anteriores, los asistentes podrán participar en los Talleres de Cultura y Lenguas Clásicas, que se realizarán en el IES Nosa Señora dos Ollos Grandes.

Continuaremos la jornada de nuevo en la Delegación Territorial de la Xunta de Galicia en Lugo, donde asistiremos a la representación del Edipo Rey de la compañía de teatro Noite Bohemia, y lo terminaremos con el Convivium apud sodales, una cena romana que se celebrará en el restaurante Brasas Blancas (situado en el Hotel Mercure) con recetas extraídas de los textos de Columela y Apicio. Se recuerda que para asistir se necesitan reserva y pago previos.

El programa se completará el domingo con una visita guiada por Lugo íntegramente en latín y dirigida por el Circulus Latinus Gallaicus.

Las Jornadas están dirigidas tanto a profesorado y estudiantes de Lenguas Clásicas y de Ciencias Sociales, como de las áreas de Filosofía, Lengua Española y Lenguas Modernas. La inscripción se abrirá en los próximos días para todas las personas interesadas en el conocimiento del mundo grecorromano y en el estudio de las lenguas clásicas.

Entre sus objetivos figuran el análisis de los referentes de la cultura clásica como elementos imprescindibles para comprender la cultura occidental y el conocimiento de las nuevas tendencias metodológicas en la didáctica de la cultura y las lenguas clásicas, así como el fomento del conocimiento, el uso y la divulgación de las TIC en la práctica docente. Además, y como cada año, las Jornadas pretenden ser un punto de encuentro y de intercambio de experiencias del profesorado de lenguas clásicas de todo el país.

 

MÁS INFORMACIÓN (en construcción)

 

INSCRIPCIÓN EN LAS JORNADAS (el plazo de inscripción se iniciará en los próximos días).

 

LISTADO PROVISIONAL DE ASISTENTES 

 

CONVIVIUM APUD SODALES (en construcción)

 

TALLERES (en construcción)

 

PROGRAMA DE LAS XVIII JORNADAS (pdf)

 

CONTACTO: Para cualquier consulta o duda, escríbenos a: jornadas.culturaclasica@gmail.com