Juanvi Santa Isabel | Sagunto (Valencia) assessoriaclassica.blogspot.com.es
abril 2013

miércoles, 10 de abril de 2013: Inter Anticariam et Saguntum
http://assessoriaclassica.blogspot.com.es/2013/04/inter-anticariam-et-saguntum.html

martes, 16 de abril de 2013: Martes en los LUDI
http://assessoriaclassica.blogspot.com.es/2013/04/martes-en-los-ludi.html

miércoles, 17 de abril de 2013: Día grande en los Ludi!
http://assessoriaclassica.blogspot.com.es/2013/04/dia-grande-en-los-ludi.html

jueves, 18 de abril de 2013: Jueves agotador en los Ludi
http://assessoriaclassica.blogspot.com.es/2013/04/jueves-agotador-en-los-ludi.html

viernes, 19 de abril de 2013: Et nunc incipiunt «Ludi Saguntini 2014»
http://assessoriaclassica.blogspot.com.es/2013/04/et-nunc-incipiunt-ludi-saguntini-2014.html

miércoles, 24 de abril de 2013: Con el eco de los Ludi Saguntini…
http://assessoriaclassica.blogspot.com.es/2013/04/con-el-eco-de-los-ludi-saguntini.html

FUENTE: http://assessoriaclassica.blogspot.com.es/2013/04/