[Ἑλληνιστί] Madrid. Del 18 al 23 de agosto de 2023 [Ἑλληνιστί]

 
Οὐκοῦν, εἶπον, ὦ Γλαύκων, ὅταν Ὁμήρου ἐπαινέταις ἐντύχῃς λέγουσιν ὡς τὴν Ἑλλάδα πεπαίδευκεν οὗτος ὁ ποιητὴς καὶ πρὸς διοίκησίν τε καὶ παιδείαν τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων ἄξιος ἀναλαβόντι μανθάνειν τε καὶ κατὰ τοῦτον τὸν ποιητὴν πάντα τὸν αὑτοῦ βίον κατασκευασάμενον ζῆν. [Platón, Rep. X, 606e]

 
DESTINATARIOS
– Profesores de Lenguas Clásicas (en activo o desempleados).
– Alumnos o Graduados en Filología Clásica.
– Personas interesadas en el estudio activo de la lengua griega antigua, que tengan conocimiento previo de los conceptos morfosintácticos fundamentales de esta lengua.

OBJETIVOS
– Adquirir competencia comunicativa, tanto oral como escrita, en lengua griega antigua.
– Establecer estrategias de comunicación en lengua griega.
– Mostrar recursos para enseñar Griego en griego.

METODOLOGÍA Y NIVELES
– Clases impartidas íntegramente en griego por profesores experimentados en la docencia.
– El curso consta de 40 horas: 34h presenciales más 6h no presenciales.
– Grupos de hasta 25 alumnos.
– Los participantes se agruparán en los siguientes niveles de competencia lingüística.
 
NIVEL A: ΠΥΛΑΙ
Νέοι A1*: Estudiantes con conocimientos básicos de griego y que no conozcan el método activo. Se mostrarán las técnicas necesarias para trabajar con el método Ἀλέξανδρος (cap. I‐VI).
Νέοι A2*: Estudiantes con conocimientos básicos de griego y que conozcan el método activo. Se mostrarán las técnicas necesarias para trabajar con el método Ἀλέξανδρος (cap. VI-X).

NIVEL B: ΠΡΟΔΟΜΟΣ
Ἔμπειροι B1*: Estudiantes con conocimientos de griego y que conozcan el método activo, tras haber cursado el nivel A2. Se mostrarán las técnicas necesarias para trabajar con el método Ἀλέξανδρος (cap. XI-XII y textos fáciles de autores griegos).
Ἔμπειροι B2*: Estudiantes con conocimientos de griego y que conozcan el método activo, tras haber cursado el nivel Β1. Se mostrarán las técnicas necesarias para trabajar con el método activo (textos de autores griegos).
PROGRAMA
Viernes, 18 de agosto
A partir de las 13:00 h: Recepción de asistentes y entrega de material
14:30 – 15:30 h          almuerzo
17:00 – 18:00 h          Inauguración
18:00 – 20:00 h          Sesión introductoria
20:30 – 22:00 h          cena

Sábado 19 de agosto a martes 22 de agosto
08:00 – 09:00 h          desayuno
09:30 – 10:30 h          Primera sesión
10:30 – 11:30 h          Segunda sesión
11:30 – 12:00 h          pausa
12:00 – 13:00 h          Tercera sesión
13:00 – 14:00 h          Cuarta sesión
14:30 – 15:30 h          almuerzo
16:30 – 18:00 h          Actividades de refuerzo, lúdicas y didácticas (seminarios, excursiones…)
18:00 – 18:30 h          pausa
18:30 – 20:00 h          Actividades de refuerzo, lúdicas y didácticas (seminarios, excursiones…)
20:30 – 22:00 h          cena

Miércoles, 23 de agosto
08:00 – 09:00 h          desayuno
09:30 – 10:30 h          Primera sesión
10:30 – 11:30 h          Segunda sesión
11:30 – 12:00 h          pausa
12:00 – 13:00 h          Clausura del curso

SEDE, INSCRIPCIÓN Y PRECIOS
El curso tendrá lugar en el Colegio Mayor ‘Marqués de la Ensenada’, en la Ciudad Universitaria (Av. Séneca, 18, 28040 Madrid), metro línea 6 ‘Moncloa’, autobús líneas EMT 46, 160, 161.
Desde la estación de metro-bus de Moncloa se puede llegar al Colegio dando un paseo de unos 15 min. o cogiendo el autobús línea 161 o desde Gran vía o Plaza España con la línea 46.

Las instalaciones comprenden: salón de actos, cafetería, comedor, biblioteca, gimnasio, salas de lectura, aula de informática, pistas polideportivas y de pádel y piscina, con aire acondicionado solamente en las zonas comunes y wifi en todo el Colegio. Se puede aparcar en la calle adyacente. Las habitaciones no disponen de aire acondicionado ni se proporcionan artículos de aseo, solo toallas y ropa de cama.

PRECIOS:

– OPCIÓN 1: Curso + alojamiento con PC (pensión completa) en habitación individual con baño:
– Socios: 450€ por persona (socios inscritos antes de la presente convocatoria): 190€ curso + 260€ alojamiento.
– No socios: 490€ por persona: 230€ curso + 260€ alojamiento.

Incluye matrícula, material y libros más alojamiento de 5 noches en régimen de pensión completa (entrada 18/8 y salida el 23/8), así como uso de todas las instalaciones del Colegio. No se incluyen las consumiciones extra en la cafetería.
(*) En caso de contratar días de alojamiento adicionales (1 día anterior o 1 día posterior a las fechas del curso), el incremento de precio diario en régimen de alojamiento con pensión completa es de 52€ por día extra.

– OPCIÓN 2: Curso + alojamiento con PC en habitación doble (literas) con baño. En caso de que no se especifique con quién se quiere compartir habitación (en observaciones), se le adjudicará una persona para compartir la habitación de forma aleatoria.
– Socios: 400€ por persona (socios inscritos antes de la presente convocatoria): 190€ curso + 210€ alojamiento.
– No socios: 440€ por persona: 230€ curso + 210€ alojamiento.

Incluye matrícula, material y libros más alojamiento de 5 noches en régimen de PC (entrada 18/8 y salida el 23/8), así como uso de todas las instalaciones del Colegio. No se incluyen las consumiciones extra en la cafetería.
(*) Si algún participante quiere alojarse con su pareja, puede solicitar una habitación doble independientemente de que su pareja se matricule o no en el curso. El precio en habitación doble con PC es de 210€ para acompañantes sin derecho de asistencia al Curso (debe cumplimentar también el formulario). El nombre de la persona acompañante de habitación (y su condición de asistente al OURANÓS o no) se deberá anotar en el apartado correspondiente a la hora de cumplimentar el Formulario de Matrícula.
(*) En caso de contratar días de alojamiento adicionales (1 día anterior o 1 posterior a las fechas del curso), el incremento de precio diario en régimen de alojamiento con pensión completa es de 42€ por persona y día extra.

 
 – OPCIÓN 3: Curso + comidas a mediodía:
– Socios: 235€ por persona (socios inscritos antes de la presente convocatoria): 190€ curso + 45€ comidas (5 comidas).
– No socios: 275€ por persona: 230€ curso + 45€ comidas (5 comidas).

Incluye matrícula, material y libros más 5 comidas (de viernes a martes: 45€). Recomendamos esta opción para los participantes que no se alojen en el Colegio, ya que todos los días hay previstas actividades lectivas por la tarde. No se incluyen las consumiciones extra en la cafetería.

– OPCIÓN 4: Sólo curso:
– Socios: 190€ por persona (socios inscritos antes de la presente convocatoria).
– No socios: 230€ por persona.

Incluye matrícula, material y libros. No se incluyen las consumiciones extra en la cafetería.

– PARA SOCIOS QUE SE QUEDEN A ΟΥΡΑΝΟΣ Y CAELVM (socios inscritos antes de la presente convocatoria) disfrutarán, también, de un descuento en el precio del curso (350€ entre ambos cursos). ¡Hay que inscribirse en ambos cursos!:

OPCIÓN 1

(Cursos + Hab. Ind. PC)

OPCIÓN 2

(Cursos + Hab. Doble PC)

OPCIÓN 3

(Cursos + comidas)

OPCIÓN 4

(Sólo cursos)

870 €  (350€ + 520€)

770 € (350€ + 420€)

440 € (350€ + 90€)

350 €

 

Número máximo de plazas: 100

 

Tendrán preferencia los SOCIOS DE CULTURA CLÁSICA y las personas matriculadas previamente en el CURSO ΟΥΡΑΝΟΣ 2022.

La INSCRIPCIÓN se podrá realizar HASTA EL 29 DE MAYO DE 2023, cumplimentando el formulario on line.

Hasta el 11 de mayo la inscripción es exclusiva para socios de Cultura Clásica, a partir del 12 de mayo se abrirá a otros participantes; en todo caso la inscripción se cerrará el 29 de mayo.

Se realizarán dos pagos:

– El ingreso del 1º PAGO correspondiente al pago de la MATRÍCULA (190€ para socios / 230€ no socios) se debe realizar HASTA EL 29 DE MAYO en la cuenta indicada infra.

– El ingreso del 2º PAGO, correspondiente al ALOJAMIENTO (260€ para individual o 210€ para doble) o, en su caso, a la comida (45€ para cinco comidas), se deberá abonar en la cuenta indicada infra a partir de la fecha de inscripción HASTA EL 19 DE JUNIO DE 2023.

  
IMPORTANTE: La reserva de plaza no se realizará, hasta que no se haya efectuado el primer pago (se confirmará por correo electrónico), y la matrícula al curso será efectiva, una vez que se haya realizado el segundo pago (se confirmará por correo electrónico). Si no se realizan los pagos en las fechas establecidas, se procederá a dar de baja en la inscripción. Las habitaciones se asignarán por riguroso orden de matrícula.
* El grupo se formará, en el caso de que haya alumnado suficiente para impartirlo.

COSTES DE CANCELACIÓN:

Los participantes tendrán derecho a la devolución del 50 % del importe de la matrícula y del 100 % del importe del alojamiento, si cancelan su inscripción antes del 3 de julio. A partir de esa fecha no se reembolsará importe alguno.
En caso de que el curso se cancelara por parte de la organización, la inscripción será anulada sin ningún tipo de coste y las tasas completas del curso serán reembolsadas tan pronto como sea posible.

 

DATOS BANCARIOS:

Entidad bancaria: CAIXABANK
Titular: Asociación Cultura Clásica
IBAN: ES33 2100 1146 8013 0040 0206
Concepto del ingreso: “nombre y apellidos del participante + Ouranós 2023

 
Transferencias internacionales:

Entidad bancaria: CAIXABANK
Titular: Asociación Cultura Clásica
BIC / SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES33 2100 1146 8013 0040 0206

 
PROFESORADO

 • Mario DÍAZ ÁVILA
 • Paolo PEZZUOLO
 • Diana PONT PUIG
 • Jenny TEICHMANN

 
COMITÉ CIENTÍFICO

 • Dr. Emilio CRESPO GÜEMES, Universidad Autónoma de Madrid, Presidente de la Fundación Pastor.
 • Dr. Jesús DE LA VILLA POLO, Universidad Autónoma de Madrid, Presidente de la Sociedad Española de Estudios Clásicos (SEEC).
 • Dr. Charles DELATTRE, Universidad de Lille, Francia.
 • Dr. Juan SIGNES CODOÑER, Universidad Complutense de Madrid, Presidente de la Sociedad Española de Bizantinística.

 

COMITÉ ORGANIZADOR

Organizan:

Colaboran:

 • Departamento de Filología Clásica de la Universidad de Complutense de Madrid
 • Departamento de Filología Clásica de la Universidad de Málaga
 • Sociedad Española de Estudios Clásicos (SEEC)
 • Editorial Cultura Clásica

INSCRIPCIÓN

(INSCRIPCIÓN CERRADA)

MAIL: ouranos.culturaclasica@gmail.com

DESCARGAR PROGRAMA (GR/ES)

ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ

+ INFO

FAQs