[Ἑλληνιστί] Madrid. Del 18 al 23 de agosto de 2022 [Ἑλληνιστί]

Οὐκοῦν, εἶπον, ὦ Γλαύκων, ὅταν Ὁμήρου ἐπαινέταις ἐντύχῃς λέγουσιν ὡς τὴν Ἑλλάδα πεπαίδευκεν οὗτος ὁ ποιητὴς καὶ πρὸς διοίκησίν τε καὶ παιδείαν τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων ἄξιος ἀναλαβόντι μανθάνειν τε καὶ κατὰ τοῦτον τὸν ποιητὴν πάντα τὸν αὑτοῦ βίον κατασκευασάμενον ζῆν. [Platón, Rep. X, 606e]

DESTINATARIOS
1. Profesores de Lenguas Clásicas (en activo o desempleados).
2. Alumnos o Graduados en Filología Clásica.
3. Personas interesadas en el estudio activo de la lengua griega antigua, que tengan conocimiento previo de los conceptos morfosintácticos fundamentales de esta lengua.

OBJETIVOS

– Adquirir competencia comunicativa, tanto oral como escrita, en lengua griega antigua.
– Establecer estrategias de comunicación en lengua griega.
– Mostrar recursos para enseñar Griego en griego.

METODOLOGÍA

– Clases impartidas íntegramente en griego por profesorado experimentado en la docencia.
– El curso consta de 40 horas: 34 h presenciales más 6h no presenciales.
– Grupos de hasta 25 alumnos.
– Los participantes se agruparán en los siguientes niveles de competencia lingüística:

 • NIVEL A: ΠΥΛΑΙ

   Νέοι A1: Estudiantes con conocimientos básicos de griego y que no conozcan el método activo. Se mostrarán las técnicas necesarias para trabajar con el método Ἀλέξανδρος (cap. I‐VI).

   Νέοι A2: Estudiantes con conocimientos básicos de griego y que conozcan el método activo. Se mostrarán las técnicas necesarias para trabajar con el método Ἀλέξανδρος (cap. VI-X).

 • NIVEL B: ΠΡΟΔΟΜΟΣ

   Ἔμπειροι B1: Estudiantes con conocimientos de griego y que conozcan el método activo, tras haber cursado el nivel A2. Se mostrarán las técnicas necesarias para trabajar con el método Ἀλέξανδρος (cap. XI-XII y textos fáciles de autores griegos).

 

HORARIO

Jueves, 18 de agosto

A partir de las 13:00 h:
Recepción de asistentes y entrega de material.
14:30 – 15:30 h almuerzo
17:00 – 18:00 h Inauguración
18:00 – 20:00 h Sesión introductoria
20:30 – 22:00 h cena

Viernes 19 de agosto a lunes 22 de agosto

08:00 – 09:00 h desayuno
09:30 – 10:30 h Primera sesión
10:30 – 11:30 h Segunda sesión
11:30 – 12:00 h pausa
12:00 – 13:00 h Tercera sesión
13:00 – 14:00 h Cuarta sesión
14:30 – 15:30 h almuerzo
16:30 – 18:00 h Actividades de refuerzo, lúdicas y didácticas (seminarios, excursiones…)
18:00 – 18:30 h pausa
18:30 – 20:00 h Actividades de refuerzo, lúdicas y didácticas (seminarios, excursiones…)
20:30 – 22:00 h cena

Martes, 23 de agosto

08:00 – 09:00 h desayuno
09:30 – 10:30 h Primer sesión
10:30 – 11:30 h  Segunda sesión
11:30 – 12:00 h pausa
12:00 – 13:00 h Clausura del curso

 

PRECIOS Y DATOS BANCARIOS

– OPCIÓN 1: Curso + alojamiento con PC (pensión completa) en habitación individual con baño:

– Socios: 415 € por persona (socios inscritos antes de la presente convocatoria): 180 € curso + 235 € alojamiento
– No socios: 435 € por persona: 200 € curso + 235 € alojamiento

Incluye matrícula, material y libros más alojamiento de 5 noches en régimen de pensión completa (entrada 18/8 y salida el 23/8), así como uso de todas las instalaciones del Colegio. No se incluyen las consumiciones extra en la cafetería.

(*) En caso de contratar días de alojamiento adicionales (1 día anterior o 1 día posterior a las fechas del curso), el incremento de precio diario en régimen de alojamiento con pensión completa es de 47 € por día extra.

– OPCIÓN 2: Curso + alojamiento con PC en habitación doble (literas) con baño. En caso de que no se especifique con quién se quiere compartir habitación (en observaciones), se le adjudicará una persona para compartir la habitación de forma aleatoria.

– Socios: 365 € por persona (socios inscritos antes de la presente convocatoria): 180 € curso + 185 € alojamiento
– No socios: 385 € por persona: 200 € curso + 185 € alojamiento

Incluye matrícula, material y libros más alojamiento de 5 noches en régimen de PC (entrada 18/8 y salida el 23/8), así como uso de todas las instalaciones del Colegio. No se incluyen las consumiciones extra en la cafetería.

(*) Si algún participante quiere alojarse con su pareja, puede solicitar una habitación doble independientemente de que su pareja se matricule o no en el curso. El precio en habitación doble con PC es de 185 € para acompañantes sin derecho de asistencia al Curso (que no tendrán que cumplimentar el formulario). El nombre de la persona acompañante de habitación (y su condición de asistente al ΟΥΡΑΝΟΣ o no) se deberá anotar en el apartado correspondiente a la hora de cumplimentar el Formulario de Matrícula.
(*) En caso de contratar días de alojamiento adicionales (1 día anterior o 1 posterior a las fechas del curso), el incremento de precio diario en régimen de alojamiento con pensión completa es de 37 € por persona y día extra.

– OPCIÓN 3: Curso + comidas a mediodía:
– Socios: 220 € por persona (socios inscritos antes de la presente convocatoria): 180 € curso + 40 € comidas (5 comidas).
– No socios: 240 € por persona: 200 € curso + 40 € comidas (5 comidas).

Incluye matrícula, material y libros (180 €) más 5 comidas (de jueves a lunes: 40 €). Recomendamos esta opción para los participantes que no se alojen en el Colegio, ya que todos los días hay previstas actividades lectivas por la tarde.

– OPCIÓN 4: Sólo curso:

– Socios: 180 € por persona (socios inscritos antes de la presente convocatoria).
– No socios: 200 € por persona.

Incluye matrícula, material y libros.

– PARA SOCIOS QUE SE QUEDEN A ΟΥΡΑΝΟΣ Y CAELVM (socios inscritos antes de la presente convocatoria) disfrutarán, también, de un descuento en el precio del curso (320 € entre ambos cursos):

OPCIÓN 1 (Cursos + Hab. Ind. PC): 790 € (320€ + 470€)
OPCIÓN 2 (Cursos + Hab. Doble PC): 690 € (320€ + 370€)
OPCIÓN 3 (Cursos + comidas): 400 € (320€ + 80€)
OPCIÓN 4 (Sólo cursos): 320 €

Número máximo de plazas: 125 participantes en el curso de ΟΥΡΑΝΟΣ.

Tendrán preferencia los SOCIOS DE CULTURA CLÁSICA y las personas matriculadas previamente en el CURSO ΟΥΡΑΝΟΣ 2019.

La INSCRIPCIÓN se podrá realizar HASTA EL 10 DE JUNIO DE 2022, cumplimentando el formulario on line. Se realizarán dos pagos:
– El ingreso del 1º PAGO correspondiente al pago de la matrícula (180 € para socios / 200 € no socios) se debe realizar HASTA EL 12 DE JUNIO en la cuenta indicada infra.
– El ingreso del 2º PAGO, correspondiente al ALOJAMIENTO (235 € para individual o 185 € para doble) o, en su caso, a la comida (40 € para cinco comidas), se deberá abonar en la cuenta indicada infra a partir de la fecha de inscripción HASTA EL 27 DE JUNIO DE 2022.

IMPORTANTE: La reserva de plaza no se realizará, hasta que no se haya efectuado el primer pago, y la matrícula al curso será efectiva, una vez que se haya realizado el segundo pago. Si no se realizan los pagos en las fechas establecidas, se procederá a dar de baja en la inscripción.

COSTES DE CANCELACIÓN:
Los participantes tendrán derecho a la devolución del 50 % del importe de la matrícula y del 100 % del importe del alojamiento, si cancelan su inscripción antes del 5 de julio. A partir de esa fecha no se reembolsará importe alguno.
En caso de que el curso se cancelara por parte de la organización, la inscripción será anulada sin ningún tipo de coste y las tasas completas del curso serán reembolsadas tan pronto como sea posible.

DATOS BANCARIOS:

Entidad bancaria: CAIXABANK
Titular: Asociación Cultura Clásica
IBAN: ES33 2100 1146 8013 0040 0206
Concepto del ingreso: “nombre y apellidos del participante + Ouranós 2022”

Transferencias internacionales:
Entidad bancaria: CAIXABANK
Titular: Asociación Cultura Clásica
BIC / SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES33 2100 1146 8013 0040 0206
Concepto del ingreso: “nombre y apellidos del participante + Ouranós 2022”

 

SEDE

El curso tendrá lugar en el Colegio Mayor ‘Marqués de la Ensenada’, en la Ciudad Universitaria (Av. Séneca, 18, 28040 Madrid), metro lín. 6 ‘Moncloa’, autobús líneas EMT 46, 160, 161.

Desde la estación de metro-bus de Moncloa se puede llegar al Colegio dando un paseo de unos 15 min. (ver ruta)Desde la estación de metro-bus de Moncloa se puede llegar al Colegio dando un paseo de unos 15 min. o cogiendo el autobús línea 161 o desde Gran vía o Plaza España con la línea 46 o cogiendo el autobús lín. 161.

Las instalaciones comprenden: salón de actos, cafetería, comedor, biblioteca, gimnasio, salas de lectura, aula de informática, pistas polideportivas y de pádel y piscina, con aire acondicionado en las zonas comunes y wifi en todo el Colegio. Se puede aparcar en la calle adyacente.PROFESORADO

 • Mario DÍAZ
 • Oroel MARCUELLO
 • Paolo PEZZUOLO
 • Diana PONT
 • Rogelio TOLEDO

 

COMITÉ CIENTÍFICO

 • Prof. Dr. Emilio CRESPO GÜEMES, Universidad Autónoma de Madrid, Presidente de la Fundación Pastor.
 • Prof. Dr. Jesús DE LA VILLA POLO, Universidad Autónoma de Madrid, Presidente de la Sociedad Española de Estudios Clásicos (SEEC).
 • Prof. Dr. Charles DELATTRE, Universidad de Lille, Francia.
 • Prof. Dr. Juan SIGNES CODOÑER, Universidad Complutense de Madrid, Presidente de la Sociedad Española de Bizantinística.

 

COMITÉ ORGANIZADOR

Organizan:

 • Asociación Cultura Clásica (www.culturaclasica.com)

Colaboran:

 • Departamento de Filología Clásica de la Universidad de Complutense de Madrid

 • Departamento de Filología Clásica de la Universidad de Málaga

 • Sociedad Española de Estudios Clásicos (SEEC)

 • Fundación Pastor

 • Editorial Cultura Clásica

 

 

MÁS INFORMACIÓN

MAIL: ouranos.culturaclasica@gmail.com

SOLICITUD DE RESERVA DE PLAZA

DESCARGAR PROGRAMA (GR/ES)

ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ

+ INFO

FAQs

IMÁGENES DE ΟΥΡΑΝΟΣ Β´ (¡nuevo!)