LINGVA LATINA PER SE ILLVSTRATA

de Hans H. øRBERG

"LONGVM ITER EST PER PRAECEPTA, BREVE ET EFFICAX PER EXEMPLA"Seneca, Epistulae ad Lucilium, 6, 5

 

 

   Descripción: Descripción: D:\Users\cultura clasica\Documents\WEB LinguaLatina\LOGOS\facebook.png  Descripción: Descripción: D:\Users\cultura clasica\Documents\WEB LinguaLatina\LOGOS\twitter.png  Descripción: Descripción: D:\Users\cultura clasica\Documents\WEB LinguaLatina\LOGOS\instagram-logo.png  Descripción: Descripción: D:\Users\cultura clasica\Documents\WEB LinguaLatina\LOGOS\youtube.png