Χαίρετε πολλά.

¿Habéis soñado alguna vez con hacer vacaciones en Grecia en griego antiguo?

 Agros y Triodos están organizando una semana de inmersión total en esta lengua.

Esta escuela de verano está dirigida especialmente a hablantes de griego antiguo intermedios o avanzados que quieran leer y comentar textos mientras se relajan y toman un café frío frente a la playa.

Más información en el sitio web de ἀγρός.

Σπούδαζετέ τε καὶ σχολάζετε μεθ’ ἡμῶν, ὦ φιλόκαλοι.

Ἔρρωσθε.