Ἑλληνίζωμεν ἐν τῇ Ἑλλάδι / Ancient Greek Summer Holidays (July 24-31, 2021)

Imagen 

Rogelio Toledo  5/04/2021

Χαίρετε πολλά. 

¿Habéis soñado alguna vez con hacer vacaciones en Grecia en griego antiguo? 

 Agros y Triodos están organizando una semana de inmersión total en esta lengua. 

Esta escuela de verano está dirigida especialmente a hablantes de griego antiguo intermedios o avanzados que quieran leer y comentar textos mientras se relajan y toman un café frío frente a la playa. 

Más información en el sitio web de ἀγρός

Σπούδαζετέ τε καὶ σχολάζετε μεθ' ἡμῶν, ὦ φιλόκαλοι.

Ἔρρωσθε.

Archivado en: